Over Ons

Doelstellingen

De vereniging stelt zich ten doel om: INFORMATIE, KENNIS en VAARDIGHEDEN met betrekking tot de Personal Computer (PC) hardware en software beschikbaar te stellen aan de leden door georganiseerde informatie BIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN en WORKSHOPS en de leden bij te staan bij het gebruik van de PC in al zijn mogelijke toepassingen. BIJEENKOMSTEN, CURSUSSEN en WORKSHOPS zullen meestal worden georganiseerd in het HDK FORUM aan de Joh. Huizingalaan te Amsterdam.

Communicatie

Voor de communicatie in de vereniging is de club-Website www.pcpc.nl ontwikkeld die de volgende mogelijkheden ondersteunt: De communicatie tussen de leden onderling middels een open forum. De communicatie van de leden naar het bestuur middels een aantal mailboxen die de betreffende bestuursleden onderhouden. De communicatie van het bestuur naar de leden middels een programma dat de aankondigingen op de website en naar de persoonlijke e-mail adressen verstuurt. Bovendien kunt u altijd terecht bij de webmaster of de PC helpdesk NIETS MOET ! Belangrijk is vast te stellen dat de IBM PCPC geen consumentenvereniging is of een kopie van de HCC wil zijn. De Club is tot niets verplicht maar de IBM PCPC wil een platform zijn voor leden die er aardigheid in hebben met betrekking tot de PC een en ander te organiseren en te ondernemen waarvoor de vereniging de middelen beschikbaar stelt.

Club-Activiteiten

Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat een eensgezinde ontwikkelingsrichting in de PC club, zoals bij de oprichting, met de eerste IBM PC's op 17-11-1983, niet meer mogelijk is.

Daar is een aantal redenen voor zoals:

  • De diversiteit van de PC toepassingen, met de voor iedere toepassing steeds vernieuwde of andere producten met vaak bijbehorende gespecialiseerde hardware en software.
  • Het onder de leden onvermijdelijke verschil in, en wisseling van, de geavanceerdheid van de in gebruik zijnde apparatuur.
  • Per toepassing de grote verscheidenheid in kennis en vaardigheden. Er zijn voor allerlei toepassingen zowel zeer ervaren leden als beginners.

Daarom is gekozen voor de volgende vormen van club activiteiten:

  • INFORMATIE verstrekken op elk gewenst niveau door middel van het al of niet op verzoek organiseren of inkopen van informatie voor BIJEENKOMSTEN.
  • KENNIS versterken op elk gewenst niveau door middel van het al of niet op verzoek organiseren of inkopen van CURSUSSEN.
  • VAARDIGHEDEN versterken op elk gewenst niveau door middel van het al of niet op verzoek organiseren of inkopen van WORKSHOPS.

En dat allemaal voor slechts Euro 12,00 per jaar.

Helaas is de vereniging inmiddels opgeheven