Algemene Leden Vergadering IBM PC PersoneelsClub

Datum: 
woensdag, 15 februari, 2017
Spreker: 
Bestuur
Lokatie: 
Amsterdam, IBM HDK, Forum
Aanvang: 
16:00 uur
Organisatie: 
IBM PCPC

Het bestuur van de IBM PC PersoneelsClub nodigt u uit om op woensdag 15 februari de Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
Op deze vergadering legt het bestuur de situatie uit waardoor zij zich genoodzaakt ziet voorbereidingen te treffen tot opheffen van de vereniging.

Voor deze opheffing is het belangrijk zo veel mogelijk input te krijen van ALLE leden. Tevens kan via het aan- afmeld formulier ook gestemd worden over de opheffing van de vereniging en kunt u uw interesse tonen voor een bestuursfunctie.

Zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan en moet er worden opgeheven ongeacht de stemming.

Ook als u niet komt wordt u daarom verzocht uw stem of mening bekend te maken via onderstaand formulier.
Verder natuurlijk de standaard onderwerpen zoals voorgeschreven voor elke ALV.

Deze uitnodiging sturen wij ook per post naar het bij ons bekende adres. Ik verzoek u dit adres te verifieren op de website onder “Mijn gegevens

Wijzigingen in uw woonadres en/of e-mail adres kunt u doorgeven aan onze ledenadministratie ledenadmin@pcpc.nl

Mocht u vragen hebben dan kunt u die voorleggen aan secretaris@pcpc.nl. Ik zal dan zorg dragen voor verdere verwerking en afhandeling.

Een koppeling naar de convocatie, agenda en de huidige bestuurssamenstelling (en vacatures) staan hieronder. 
U dient hiervoor wel in te loggen.

Uw kandidaatstelling zien wij gaarne spoedig tegemoet.
U kunt zich tot aan de ALV aanmelden.

Graag tot ziens op 15 februari 2017

Het bestuur.

Financiële stukken zullen worden bijgevoegd na goedkeuring van de kascommissie.
Handouts kunnen alleen bekeken en gedownload worden door leden die zijn ingelogd.